Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

{rokbox title=|Globalny kryzys  – globalna proletaryzacja :: W maju 2009 r. pracownicy fabryki Ssangyong Motors w Korei Płd., w odpowiedzi na plany kierownictwa zwolnienia 2700 robotników, rozpoczęli okupację zakładu. Od 20 lipca do 6 sierpnia fabrykę szturmowało kilka tysięcy policjantów.| thumb=|images/korea-m.jpg|}images/korea.jpg{/rokbox}
Wkraczamy w nowy historyczny okres, w którym wszystkie zwrotnice społeczno-ekonomicznego i politycznego życia są ustawiane na nowo. Po latach 1967-73 będzie to dla mojego pokolenia druga epokowa zmiana. Wszystkie fakty i wskaźniki z ostatnich tygodni wskazują na początek nowego światowego kryzysu ekonomicznego, który już przekracza rozmiary tych z 1973 r. oraz z 1982 i 1987 r. Zbliża się on do poziomu ogólnoświatowego kryzysu i następującej po nim depresji z lat 1929-1940. Artykuł ten został napisany, aby zaprezentować dłuższe studia na temat obecnego kryzysu gospodarczego oraz możliwych środków oddolnego przeciwdziałania jego konsekwencjom.

Więcej…

{rokbox title=|Czy w Polsce mamy kryzys? :: Możliwe są różne scenariusze wydarzeń w Polsce| thumb=|images/cep-m.jpg|}images/cep.jpg{/rokbox}
Dramatyczną sytuację ekonomiczną przeżywa cała Europa środkowo-wschodnia, w tym kraje, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej. Raptowny spadek PKB dotknął przede wszystkim państwa nadbałtyckie: Łotwę, Litwę i Estonię. W nieco lepszej sytuacji są inne państwa tej części Europy: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, ale i w ich przypadkach gospodarka skurczyła się przynajmniej o kilka, do nawet 10 proc. To najpoważniejsze załamanie przynajmniej od czasów transformacji systemowej na przełomie lat 80. i 90. Na tle pogrążonego w kryzysie regionu, Europy i świata, Polska wydaje się oazą stabilności gospodarczej i społecznej.

Więcej…

{rokbox title=|Notatki na temat kryzysu finansowego :: Jump you fuckers, pod giełdą nowojorską| }images/jum.jpg{/rokbox}
Te notatki mają na celu zaproponowanie takiego rozumienia kryzysu, które opiera się na analizie walki klasowej prowadzonej w USA i w innych krajach w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Wydaje mi się, że skoro ucisk klasowy wygenerował obecny kryzys, zrozumienie dynamiki walki klasowej może nam pomóc znaleźć wyjście z kryzysu, które da nam większą możliwość wpływu na rzeczywistość. Kryzysy finansowe są trudne do zrozumienia z pozycji polityki klasowej, gdyż do dziś ogólnie przyjęty model walki klas opiera się na modelu fabryki, gdzie kapitalistyczne firmy kupują za wynagrodzenie siłę roboczą pracowników.

Więcej…