Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Słownik


Filtr tytułów      Wyświetl:  
# Hasło
1 ACT UP
2 Angry Brigade
3 Arbeitsgemeinschaft („konsorcjum”)
4 Budżet partycypacyjny
5 Business unionism
6 Camere del Lavoro
7 Critical Resistance
8 Cyrkulacja walk
9 Czarne Pantery
10 Dekompozycja klasy
11 Dieło Truda
12 EuroMayDay
13 Exodus rewolucyjny
14 Fabryka społeczna
15 Forma państwowa
16 Gentryfikacja
17 Gorąca Jesień 1969 r. we Włoszech
18 Gradualizm
19 Historyczny Kompromis (Włochy)
20 Hukou
21 Humanité (fr.)
22 Il Manifesto (Manifest)
23 Insurekcjonizm
24 IWW (Industrial Workers of the World)
25 Kognitariat
26 Kompleks więzienno-przemysłowy
27 Kompromis historyczny
28 Komunalizm
29 Lotta Continua (Walka Nieustająca)
30 Ludowa Armia Rewolucyjna
31 Maltuzjanizm
32 Maquiladoras
33 Miasto rewanżystowskie
34 Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników
35 Moc konstytuująca
36 Nabat (ukr.)
37 Nowe grodzenia
38 Ochrana
39 Ograniczony antykapitalizm
40 Operaismo (wł.)
41 Platformizm
42 Polityka pierwszej osoby
43 Potere Operaio (wł.)
44 Powszechny intelekt
45 Praca niematerialna
46 Quaderni Rossi
47 Radykalna Sekcja przeciwko Le Penowi (Francja)
48 Realne/formalne podporządkowanie pracy kapitałowi
49 Redlining (ang.)
50 Rekompozycja klasy